دانلود کارآموزی ساختمان با دیوار برشی
دانلود کارآموزی ساختمان با دیوار برشی

این ساختمان از دو جهت شمال و جنوب منتهی به دو خیابان فرعی و از جهت های شرق و غرب با ساختمانهای مجاور و همسایه در ارتباط است
هفته اول :
 ورود اینجانب به کارگاه همزمان با اجرای قاب فلزی ساختمان بود
ابتدا تير آهنهاي IPE در پايين و روي زمين به وسيله دستگاه برش استيلن برش زده و قسمتهای از ستون را كه در كارخانه برش شده اند و لبه هاي صاف و يكدست تري دارند در سمتي از ستون كه جهت اتصال بر روي صفحه كف ستون به كار مي رود استفاده ميكنيم تا هنگامي كه مي خواهيم ستون را بر روي صفحه كف ستون تراز كنيم
 
به راحتي عمل تراز به وسيله شاقول يا تراز بنايي انجام گيرد.

در هر طبقه ممكن است مقطع ستونها متفاوت باشد.بنا بر اين بايد اتصال مقاطع با ابعاد مختلف براي طويل كردن با دقت زيادي انجام گيرد.محل مناسب براي وصله ستونها به هنگام طويل كردن آنها حداقل در ارتفاع 45 تا    c m60 بالا تر از كف هر طبقه يا 6/1 ارتفاع طبقه مي باشد.اين ارتفاع اندازه حداقل ستوني است كه از نظر دسترسي به محل اجراي جوش و نصب اتصالات مورد نياز براي ادامه ستون يا اتصال بادبند لازم است.


اتصال ستون به صفحه كف ستون
1.    شيوه برش پانير
شيوه برش ليتسكا
روش كوپال
برش به روش برنول
2-اتصال ساده با نبشي انعطاف پذير
3-اتصال با نبشي جان:
4-اتصال با نشيمن سخت شده:
انواع جوشها در اسكلت فلزي

 

شامل 17 صفحه فایل word